Services

Opšta pravila:
Pul igre bilijara se igraju na ravnom stolu koji je prekriven čojom i oivičen gumenim martinelama. Igrač koristi štap (bilijarski štap) kojim udara belu kuglu, a koja zatim pogađa ciljanu kuglu. Cilj igre je da se kugle koje nišanimo ubace u jednu od šest rupa koje se nalaze na ivicama stola. Igre se razlikuju na osnovu toga koje kugle, na osnovu pravila, su na redu da ih gađamo i na osnovu zahteva koje moramo ispuniti da bi pobedili u meču.